The Spirit

 • (Article #01 )

  (Downloaded: 2200 times)

  (December 1, 2011)
  Learn what does it mean to have Messiah immerse you into the Spirit of His Father, Yahuweh?
 • (Article #01.1)

  (Downloaded: 410 times)

  (December 1, 2011)
  Daar is veertig dinge wat die Gees onmiddelik doen wanneer ons, ons geloof in die Messias Yahushua sit, vir ons Saligheid.
 • (Article #02)

  (Downloaded: 2561 times)

  (December 17, 2011)
  Understanding the Spirit
 • (Article #02.1)

  (Downloaded: 387 times)

  (December 17, 2011)
  Om die Gees te verstaan
 • (Article #03)

  (Downloaded: 1817 times)

  (April 12, 2008)
  Teaching on the new birth, the baptism into the Spirit of Yahuweh, and the nine gifts/manifestations of the Spirit of Yahuweh
 • (Article #03.1)

  (Downloaded: 236 times)

  (April 12, 2008)
  Lering op die Nuwe Geboorte, die Doop in die Gees van Yahuwah en die Nege Gawes / Manifestasies van die Gees van Yahuwah
 • (Article #04)

  (Downloaded: 1897 times)

  (January 1, 2008)
  He wants His sheep to hear His voice and to recognize His voice, so that they do not follow a stranger
 • (Article #04.1)

  (Downloaded: 167 times)

  (January 1, 2008)
  Hy wil he Sy skape moet Sy stem hoor en herken sodat hulle nie 'n vreemdeling volg nie
 • (Article #05)

  (Downloaded: 1706 times)

  (January 25, 2007)
  A manual/study on how real faith works and acts—genuine faith vs. phony religious faith
 • (Article #05.1)

  (Downloaded: 275 times)

  (January 25, 2007)
  n studie oor hoe opregte geloof regtig werk en handel - werklike geloof teenoor valse, godsdienstige geloof
 • (Article #06)

  (Downloaded: 1586 times)

  (February 8, 2007)
  Learn about the exciting life of flowing daily with the Spirit of Yahuweh in your eternal spirit
 • (Article #06.1)

  (Downloaded: 115 times)

  (February 8, 2007)
  Leer oor die opwindende lewe waar jy daagliks in jou ewige gees vloei in die Gees van Yahuwah
 • (Article #07)

  (Downloaded: 1537 times)

  (October 14, 2007)
  What it means to follow Messiah as a lifestyle, led by the Spirit of Yahuweh
 • (Article #07.1)

  (Downloaded: 83 times)

  (October 14, 2007)
  Wat dit beteken om die Messias as 'n leefstyl te volg, gelei deur die Gees van Yahuwah
 • (Article #08)

  (Downloaded: 1472 times)

  (November 3, 2009)
  The life of the servant of the Elohim of Israel
 • (Article #09)

  (Downloaded: 1803 times)

  (November 26, 2010)
  A fresh revelation from Abba to answer a long-time question
 • (Article #09.1)

  (Downloaded: 36 times)

  (November 26, 2010)
  'n Lang uitstaande vraag word deur Abba geantwoord deur 'n nuwe openbaring
 • (Article #10)

  (Downloaded: 1600 times)

  (July 21, 2012)
  He is after your eternal life and your worship
 • (Article #11)

  (Downloaded: 1657 times)

  (August 2, 2010)
  Praise is the most powerful of all weapons of spiritual warfare--find out why
 • (Article #11.1)

  (Downloaded: 55 times)

  (August 2, 2010)
  Vind uit hoekom lof en aanbidding die kragtigste van alle Geestelike Oorlogvoering wapens is
 • (Article #12)

  (Downloaded: 1548 times)

  (March 26, 2010)
  The power is His Presence with you as you worship Him
 • (Article #12.1)

  (Downloaded: 74 times)

  (March 26, 2010)
  Wat dit beteken om die Messias as 'n leefstyl te volg, gelei deur die Gees van Yahuwah
 • (Article #13)

  (Downloaded: 1697 times)

  (September 24, 2012)
  A walk through the Scriptural history of the Ark of the Covenant and what it means for us today
 • (Article #14)

  (Downloaded: 1535 times)

  (September 26, 2012)
  Our greatest fear, a righteous fear, should be of losing His Presence
 • (Article #14.1)

  (Downloaded: 75 times)

  (September 26, 2012)
  Ons grootste vrees, 'n regverdige vrees, is om Sy Teenwoordigheid te verloor
 • (Article #15)

  (Downloaded: 1113 times)

  (March 26, 2015)
  This article goes behind the scenes of the Feast of Unleavened Bread. Worshipping Yah must be done in a fashion that is void of anything within us that causes ‘self’ to ‘rise’ and be puffed up. He is after unleavened lifestyles.
 • (Article #15.1)

  (Downloaded: 37 times)

  (March 26, 2015)
  Hierdie artikel gebruik as agtergrond die Fees van Ongesuurde Brood. Die Aanbidding van Yah moet op so manier plaasvind dat dit leeg is van enigiets wat veroorsaak dat die "self" opstaan en verhewig word.  Hy soek na 'n onbesmette leefstyl in ons.
 • (Article #16)

  (Downloaded: 1396 times)

  (September 19, 2013)
  How Aquinas Molded the Reasoning Process of Nearly Every Person Raised in Western Culture
 • (Article #17)

  (Downloaded: 1215 times)

  (November 17, 2007)
  Life-changing lessons learned from watching the sunrise each morning in Israel
 • (Article #17.1)

  (Downloaded: 7 times)

  (November 17, 2007)
  Lewensvatbare lesse wat geleer is deur die sonsopkoms elke oggend in Israel
 • (Article #18)

  (Downloaded: 1354 times)

  (September 28, 2013)
  Learning to trust Him well enough to have personal testimony of His faithfulness in your own life
 • (Article #18.1)

  (Downloaded: 21 times)

  (September 28, 2013)
  Leer om Hom goed genoeg te vertrou om 'n persoonlike getuienis van Sy getrouheid in jou eie lewe te he.
 • (Article #19)

  (Downloaded: 1621 times)

  (October 2, 2013)
  You may be surprised at what real Scriptural prayer is all about
 • (Article #20)

  (Downloaded: 509 times)

  (September 23, 2016)
  We face great warfare against many enemies, but our Elohim is offering us His overcoming help
 • (Article #20.1)

  (Downloaded: 44 times)

  (September 23, 2016)
  Ons staar groot oorlogvoering teen die vyande in die gesig, maar ons Elohiem offer Sy oowinnende bystand.
 • (Article #21)

  (Downloaded: 367 times)

  (November 1, 2016)
  Yahuwah Tzva'ot, Commander of the Armies of Heaven,
  is dispatching His heavenly warriors to fight for us
 • (Article #21.1)

  (Downloaded: 41 times)

  (November 1, 2016)
  Yahuwah Tzva'ot, Bevelvoerder van die Leerskare in die Hemel, is besig om Sy hemelse krygsmanne uit te stuur om vir ons te veg.

Comments are closed